ewe 

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Sprachkurs 1 Wo 2 Wo 3 Wo 4 Wo VL Woche
20 Lektionen a 45 Minuten pro Woche

Option A:

täglich :Zwei Lektionen

9.00-10.30 und 11.00-12.30

Option B:

täglich: Zwei Lektionen

13:15-14:45 und 15:15 – 16:45

210 € 210 € 210 € 210 € 190 €

Ab der 14 Woche kostet jede zusätzliche Woche nur 140 €

30
Lektionen

a 45 Minuten pro Woche 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Sprachkurs 1 Wo 2 Wo 3 Wo 4 Wo VL Woche
20 Lektionen a 45 Minuten pro Woche

Option A:

täglich :Zwei Lektionen

9.00-10.30 und 11.00-12.30

Option B:

täglich: Zwei Lektionen

13:15-14:45 und 15:15 – 16:45

210 € 210 € 210 € 210 € 190 €

Ab der 14 Woche kostet jede zusätzliche Woche nur 140 €

30
Lektionen

a 45 Minuten pro Woche

Sprachkurs 1 Wo 2 Wo 3 Wo 4 Wo VL Woche
20 Lektionen a 45 Minuten pro WocheOption A:
täglich :Zwei Lektionen
9.00-10.30 und 11.00-12.30

Option B:
täglich: Zwei Lektionen
13:15-14:45 und 15:15 – 16:45210 €210 €210 €210 €190 €Ab der 14 Woche kostet jede zusätzliche Woche nur 140 €30 Lektionen
a 45 Minuten pro Woche